Normatives i documentació

Normativa de la MLP

31/03/2015 0:00:00

Amb el pagament de la inscripció, que donarà accés a la Mollerussa Lan Party, s'accepten sense restriccions els termes i condicions que es detallen a continuació:

L'organització de la Mollerussa Lan Party es reserva el dret de modificar total o parcialment, els presents termes i condicions en qualsevol moment.

Aquests canvis o modificacions es notificaran mitjançant la publicació en aquesta mateixa pàgina web o via correu electrònic a aquelles persones inscrites.

Si per qualsevol motiu no accepta els termes i condicions, finalitzi la inscripció en la Mollerussa Lan Party aquí mateix.

Podran participar en la MLP:

  • Persones físiques majors d'edat
  • Persones físiques d'entre 14 i 18 anys amb la corresponent autorització signada pels pares o tutors del participant
  • Persones físiques menors de 14 anys acompanyats d'un major d'edat que es responsabilitzi d'elles. En aquells casos en els quals l'acompanyant, responsable del menor, no fos pare o tutor, aquest haurà de presentar la deguda autorització en la qual ha de constar les dades personals del participant menor de 14 anys, així com les dades personals del responsable del mateix. Aquesta autorització haurà d'anar signada degudament pels pares o tutors del menor.

Les places per participar en la Mollerussa Lan Party són limitades i per estricte ordre d'arribada dels formularis d'inscripció degudament complementats, sempre que el pagament s'hagi realitzat i validat. L'associació Mollerussa Lan Party es reserva la facultat d'adoptar criteris alternatius en determinades circumstàncies, sense necessitat de previ avís.

En el supòsit de no quedar places vacants, s'enviarà una comunicació a l'interessat indicant-li la seva inclusió en la llista d'espera, no procedint el cobrament de la quota fins que no se li assigni una plaça per a l'organització.

Els participants hauran de tenir un mitjà d'identificació personal, ja sigui DNI o passaport, per identificar-se en el moment en què ho requereixi qualsevol membre de l'organització.

L'organització es reserva el dret d'admissió de les sol·licituds de participació de l'esdeveniment. L'import de la quota d'inscripció d'aquelles sol·licituds que per qualsevol causa no siguin admeses, serà reintegrat al seu titular.

Caixes laterals

Premis

Caixes laterals

23/08/2018 0:00:00

Llistat de premis de la mollerussa lan party 2018, mlp 2018

Premis
Premis

Horaris

Caixes laterals

08/08/2017 0:00:00

Horaris

Horaris
Horaris

Xerrades

Caixes laterals

21/10/2016 0:00:00

Xerrades

Xerrades
Xerrades

Tornejos 2019

FIFA 20

Tornejos 2019

22/09/2018 0:00:00

FIFA 20

FIFA 20
FIFA 20

League Of legends

Tornejos 2019

23/08/2018 0:00:00

League Of legends

League Of legends
League Of legends

Counter-Strike

Tornejos 2019

23/08/2018 0:00:00

Counter-Strike

Counter-Strike
Counter-Strike

Altres Jocs

Tornejos 2019

23/08/2018 0:00:00

Altres Jocs

Altres Jocs
Altres Jocs

Col·laboradors

Instagram @Mollerussalanparty